Ombytning af varer

ErgoFloor A/S yder 14 dages fortrydelsesret på en vare. Dette gælder også, hvis man ønsker en vare ombyttet til en anden. Varer ombyttes ifølge aftale med ErgoFloor A/S, sammen med en udfyldt returseddel. Varen som man ønsker ombyttet, skal være i samme stand og original emballage, som da man modtog den. Den nye vare vil blive sendt, når ErgoFloor A/S har den returnerede vare i hænde.

Ønskes købesummen tilbagebetalt, så skal retursedlen udfyldes med kontonummer, hvorefter købesummen hurtigst muligt, vil blive tilbagebetalt via bankoverførsel.

Modtagelse af returvarer, der fremsendes pr. efterkrav eller uden behørig porto, vil blive nægtet modtaget.

   

Garanti og reklamation

Garanti- og reklamationsforhold i henhold til købeloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 237 af 28. marts 2003), idet der ydes 2 års reklamationsret på ErgoFloor A/S´ varer. Garantien ydes i samme omfang, som den ydes af ErgoFloor A/S´ leverandører.

Kunden er, efter modtagelse af varen, forpligtiget til at undersøge denne og senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen, at reklamere over eventuelle fejl eller mangler.  I givet fald vil ErgoFloor A/S gøre sit yderste for, at afhjælpe reklamationen og vil som udgangspunkt reparere eller ombytte varen.

Hvis varen ønskes returneret, som følge af reklamation eller fejllevering, så skal kunden udfylde en returseddel som medsendes sammen med varen. Modtagelse af returvarer, der fremsendes pr. efterkrav eller uden behørig porto, vil blive nægtet, medmindre i henhold efter forudgående skriftlig aftale med ErgoFloor A/S.

Skader, som følge af kundens manglende vedligeholdelse i henhold til forskrifterne for det købte, er ikke reklamationsberettigede. Mangeludbedring kan ikke foretages af tredjepart, uden ErgoFloor A/S forudgående accept.

Fakturaen, der medfølger varerne, gælder som garantibevis og bør gemmes. Varer, der fremsendes for reparation i henhold til reklamationsretten/garantien, skal være rengjorte og forsvarligt indpakkede.

 

Refusion

Refusion foretages ved bankoverførsel.  Hvis refusion af hele eller dele af beløbet ønskes, så skal der vedlægges fakturakopi, samt en seddel med ens bankoplysninger i form af registreringsnummer og kontonummer.